Obsługujemy wierzytelności masowe i gospodarcze na zlecenie. Nie jesteśmy konkurencją firm windykacyjnych, współpracujemy z nimi uzupełniając ich proces o etap windykacji polubownej. Świadczymy outsourcing dla firm rynku obrotu wierzytelnościami, funduszy inwestycyjnych, banków, firm pożyczkowych 
i leasingowych. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi podmiotami. Prowadzimy obsługę 200 tys. spraw o wartości ponad 1 mld złotych.

Partnerzy:

zpf               lewiat


 

 

W swojej działalności kierujemy się „Zasadami Dobrych Praktyk” (ZDP). ZDP to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku  finansowym w Polsce będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aktualna treść dokumentu: https://zpf.pl/pliki/etyka/ZPF_zasady_dobrych_praktyk_09.2020.pdf

 

Projekt i wykonanie: ALFA BRAVO