East Europe Consulting

Kontakt

Polska Sieć Windykacji sp. z o.o. sp.k.
+48 58 350 40 10
+48 58 742 13 48
biuro@psw.com.pl

Gdańsk 80-244,
al. Grunwaldzka 82

Inspektor Danych Osobowych
Paweł Foltman
iod@psw.com.pl

Zapytania i reklamacje można kierować:
- do Polska Sieć Windykacji sp. z o.o. sp. k., al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk lub
- na adres emailowy obsluga.klienta@psw.com.pl lub
- telefonicznie na nr +48 58 742 13 48

Spółka rozpatruje zapytania i reklamacje w terminie do 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje doręczane są drogą listowną, lub na wniosek składającego reklamację, drogą mailową.

Polska Sieć Windykacji sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy al. Grunwaldzkiej 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334823, REGON: 220849280, NIP: 5851449926 

Projekt i wykonanie: ALFA BRAVO