East Europe Consulting

Kontakt

Polska Sieć Windykacji sp. z o.o. sp.k.
0048 58 742 13 48
biuro@psw.com.pl

Gdańsk 80-244,
al. Grunwaldzka 82

Inspektor Danych Osobowych
Przemysław Rogiński
Z-ca Inspektora Danych Osobowych Paweł Foltman
iod@psw.com.pl

Polska Sieć Windykacji sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy al. Grunwaldzkiej 82, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000334823, REGON: 220849280, NIP: 5851449926 

Projekt i wykonanie: ALFA BRAVO